English Text

Velkommen til ECO-FREIGHT !

ECO-FREIGHT skal være et økologisk «reisebyrå».
Vi håper at flere kan være med å dele vår visjon, og gjennom det være med og utvikle en moderne reisemåte!

Vårt konsept er basert på det store potensialet for seilskip-transport. Dette som et svar på det påtrengende/presserende behovet for bærekraftighet, i den sterkt forurensende transportsektoren.

Istedet for å støtte en høyhastighets ikke-bærekraftig lufttransport, kunne du hjelpe oss å realisere vår intensjon om og reetablere seilskip, som et alternativ til en antiøkologisk kultur.

Å reise med seilskip åpner for spesielle muligheter.

På lengre strekninger som over Atlanteren, kan tiden anvendes til å lære språk, rehabilitering, kurs, innføring i driften av et seilskip/sjømannskap, sosialisering og fysisk trening.

Atlanterhavet er en del av verden med jevnt over mere vind enn i andre havområder. Dette gjør området mer, ikke mindre attraktivt for seil-transport!


KONSEPTET HAR TO PILARER:


En er utnyttelse av den eksisterende flåten med de største eksisterende seilskipene (tallskips). I det økologiske konseptet, er økologisk mat ombord en viktig del! Ellers er en etisk og en estetisk plattform en selvfølge. Ingen diesel, «easy going» atmosfære hører med. Lave kostnader, men høy kvalitet så langt som mulig.

Noen av disse skipene har en stille periode i vintersesongen. Men denne årstiden kan være velegnet for kryssing av Atlanteren. Vi ønsker å legge opp til en rute mellom «naturlige» havner og byer. Som Lisboa, Kingston, Havana, Miami, New-York, London o.s.v...

Vi ønsker å tilby regulære reiser mellom to havner. Ikke «fornøyelsesturer» på to, tre dager. Da heller en opplevelsesrik reisedistanse!

Vår intensjon er å skape en ny reisemåte. Helt forskjellig fra fly og tog!
En disiplinert reise hvor du enten kan kjøpe en vanlig passasjer-billett, eller en «work your way» billett. Selvsagt vil dette grunnkonseptet gjennomgå evaluering, men essensen håper vi skal bli en del av den bærekraftige fremtiden.

Så hva med den ustabile klimasituasjonen i disse dager?!
Vårt svar er at det allerede er tusener av seilbåter der ute, og ombord på et stort seilskip, med moderne kommunikasjons-systemer, vil du føle en helt annen form for trygghet, enn du noen gang vil føle tretti tusen fot over havoverflaten.

I hovedsak ønsker vi å skape en ny «æra» for seilskip. Dette for å forebygge drivhuseffekten og en ustabil klimasituasjon, isteden for å gjøre den mer ekstrem ved å brenne enda mer olje!

DEN ANDRE PILAREN er prosjektering/bygging av spesialkonstruerte nitti fots seil/solfremdrifts spesialskip med stålskrog.

Den unike konstruksjonen er laget av Pat Utley. Se nærmere på «the greenheartproject home page»

Mens Patrick ønsker å konsentrere seg om fair trade, spesialtrenings-program og en rute hele kloden rundt, er vårt konsept noe annerledes. Først ønsker vi å fremskaffe kapital for å kunne bygge disse meget interessante skipene. Vi håper så å bli i stand til å transportere produkter som økologisk dyrkede soyabønner, solsikkefrø, vegetabilske oljer, kaffe og tørket frukt + tekstiler av organisk hamp, silke, bomull, solpanel, tørrfisk m.m..

Et godt økologisk prinsipp er å kjøpe/konsumere lokale tjenester og produkter, hvor du enn er! Men vi mener at vi til tross for dette prinsippet har et etisk forsvarlig prosjekt ved å støtte småprodusenter og økologiske produkter.

Transport er ikke et mål i seg selv, men handel mellom små produsenter kan fungere som et kulturelt kontaktmedium, og hjelpe småprodusenter å bli sterkere og overleve!

Så det er en av de tingene vi ønsker og oppnå; å være en aktiv organisasjon for å bygge opp kontakt mellom småprodusenter.

Disse «spesialdesignete» sol/seilskip, kan få tilgang til produsenter der bruer og grunt vann ville sette en stopper for andre fartøy! De har en enestående fremkommelighet uten dyp kjøl, og med sammenleggbare master!

De er billige å bygge og vedlikeholde!

De drives ikke av olje og har ubegrenset rekkevidde!

Skipene er laget for å kunne laste og losse ved egen hjelp!


Ønsker du og ta kontakt, komme med innspill i utalelser eller lignende, så er du velkommen til å skrive det i gjesteboka. Vi skal prøve å svare på alle hendvendelser så langt vi kan.


Tom Paamand,            Danmark

Jan Boier Vindheim,     Norge

Trond Rasmussen,        Norge     E-post: trond[AT]eco-freight.com    tel: +47 7416 7828