English Text

Velkommen til ECO-FREIGHT !

ECO-FREIGHT skal v�re et �kologisk �reisebyr�.
Vi h�per at flere kan v�re med � dele v�r visjon, og gjennom det v�re med og utvikle en moderne reisem�te!

V�rt konsept er basert p� det store potensialet for seilskip-transport. Dette som et svar p� det p�trengende/presserende behovet for b�rekraftighet, i den sterkt forurensende transportsektoren.

Istedet for � st�tte en h�yhastighets ikke-b�rekraftig lufttransport, kunne du hjelpe oss � realisere v�r intensjon om og reetablere seilskip, som et alternativ til en anti�kologisk kultur.

� reise med seilskip �pner for spesielle muligheter.

P� lengre strekninger som over Atlanteren, kan tiden anvendes til � l�re spr�k, rehabilitering, kurs, innf�ring i driften av et seilskip/sj�mannskap, sosialisering og fysisk trening.

Atlanterhavet er en del av verden med jevnt over mere vind enn i andre havomr�der. Dette gj�r omr�det mer, ikke mindre attraktivt for seil-transport!


KONSEPTET HAR TO PILARER:


En er utnyttelse av den eksisterende fl�ten med de st�rste eksisterende seilskipene (tallskips). I det �kologiske konseptet, er �kologisk mat ombord en viktig del! Ellers er en etisk og en estetisk plattform en selvf�lge. Ingen diesel, �easy going� atmosf�re h�rer med. Lave kostnader, men h�y kvalitet s� langt som mulig.

Noen av disse skipene har en stille periode i vintersesongen. Men denne �rstiden kan v�re velegnet for kryssing av Atlanteren. Vi �nsker � legge opp til en rute mellom �naturlige� havner og byer. Som Lisboa, Kingston, Havana, Miami, New-York, London o.s.v...

Vi �nsker � tilby regul�re reiser mellom to havner. Ikke �forn�yelsesturer� p� to, tre dager. Da heller en opplevelsesrik reisedistanse!

V�r intensjon er � skape en ny reisem�te. Helt forskjellig fra fly og tog!
En disiplinert reise hvor du enten kan kj�pe en vanlig passasjer-billett, eller en �work your way� billett. Selvsagt vil dette grunnkonseptet gjennomg� evaluering, men essensen h�per vi skal bli en del av den b�rekraftige fremtiden.

S� hva med den ustabile klimasituasjonen i disse dager?!
V�rt svar er at det allerede er tusener av seilb�ter der ute, og ombord p� et stort seilskip, med moderne kommunikasjons-systemer, vil du f�le en helt annen form for trygghet, enn du noen gang vil f�le tretti tusen fot over havoverflaten.

I hovedsak �nsker vi � skape en ny ��ra� for seilskip. Dette for � forebygge drivhuseffekten og en ustabil klimasituasjon, isteden for � gj�re den mer ekstrem ved � brenne enda mer olje!

DEN ANDRE PILAREN er prosjektering/bygging av spesialkonstruerte nitti fots seil/solfremdrifts spesialskip med st�lskrog.

Den unike konstruksjonen er laget av Pat Utley. Se n�rmere p� �the greenheartproject home page�

Mens Patrick �nsker � konsentrere seg om fair trade, spesialtrenings-program og en rute hele kloden rundt, er v�rt konsept noe annerledes. F�rst �nsker vi � fremskaffe kapital for � kunne bygge disse meget interessante skipene. Vi h�per s� � bli i stand til � transportere produkter som �kologisk dyrkede soyab�nner, solsikkefr�, vegetabilske oljer, kaffe og t�rket frukt + tekstiler av organisk hamp, silke, bomull, solpanel, t�rrfisk m.m..

Et godt �kologisk prinsipp er � kj�pe/konsumere lokale tjenester og produkter, hvor du enn er! Men vi mener at vi til tross for dette prinsippet har et etisk forsvarlig prosjekt ved � st�tte sm�produsenter og �kologiske produkter.

Transport er ikke et m�l i seg selv, men handel mellom sm� produsenter kan fungere som et kulturelt kontaktmedium, og hjelpe sm�produsenter � bli sterkere og overleve!

S� det er en av de tingene vi �nsker og oppn�; � v�re en aktiv organisasjon for � bygge opp kontakt mellom sm�produsenter.

Disse �spesialdesignete� sol/seilskip, kan f� tilgang til produsenter der bruer og grunt vann ville sette en stopper for andre fart�y! De har en enest�ende fremkommelighet uten dyp kj�l, og med sammenleggbare master!

De er billige � bygge og vedlikeholde!

De drives ikke av olje og har ubegrenset rekkevidde!

Skipene er laget for � kunne laste og losse ved egen hjelp!


�nsker du og ta kontakt, komme med innspill i utalelser eller lignende, s� er du velkommen til � skrive det i gjesteboka. Vi skal pr�ve � svare p� alle hendvendelser s� langt vi kan.


Tom Paamand,            Danmark

Jan Boier Vindheim,     Norge

Trond Rasmussen,        Norge     E-post: trond[AT]eco-freight.com    tel: +47 7416 7828